Зимна течност за чистачки

  • Предотвратява замръзването на стъклопочистващата система и обледеняването на дюзите.
  • Бързо и лесно отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания;
  • Не уврежда боя и пластмаси, поддържа гумените уплътнения еластични;
  • Подходяща за ветрилообразни дюзи.

Предлага се в опаковки:

Съотношения на разреждане

Температура

Концентрат

Вода

до -10°C

1

2

до -20°C

1

1

до -60°C

1

неразреден

var_screen